Njihov svijet su visine - piloti iz Zemunika

Njihov svijet su visine - i onda kada  spašavaju, kada pomažu, kada podučavaju nove pilote.

Pogledajte reportažu o pilotima iz vojne baze u Zemuniku.