Miodrag Hećimović - jedan od heroja Oluje

Mnogo je heroja Oluje, znanih i neznanih. Jedan od onih koji nikad nije isticao svoju ulogu i o kojemu se zaista malo zna, jest brigadir Miodrag Hećimović. A ne može se reći da nije prošao ratišta, od 1991., ličkog bojišta, pa sve do Oluje, bio je ponosan vojnik i jedan od najmlađih zapovjednika HV-a.

Ovaj Ličanin koji danas živi u Rijeci strelovito se uspinjao u vojnoj hirarhiji. Napredovao je do položaja zapovjednika  128 riječke brigade a poslije i 9.gardijske brigade. Bio je jedan od najmlađih hrvatskih zapovjednika. Odnos prema suborcima nikad nije promijenio kao ni oni prema njemu.